Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe:

Restauracja Rycerska

Reszel - miasta partnerskie

Partnerstwo z Legden w Niemczech

W dniu 09 maja 2010 roku na Zamku w Reszlu odbyło się uroczyste podpisanie umowy partnerstwa miast pomiędzy Gminą Reszel i Gminą Legden w Niemczech.

W imieniu Gminy Reszel umowę podpisał Pan Zdzisław Szypulski - Burmistrz Reszla i Pan Janusz Kozoń – Zastępca Burmistrza. Stronę niemiecką reprezentował Pan Freidhelm Kleweken – Burmistrz Legden i Pani Maria Pier-Bohne – Zastępca Burmistrza. Umowa została podpisana w obecności Pana Tadeusza Mordasiewicza – Starosty Kętrzyńskiego, Pani Teresy Prokop – Przewodniczącej Rady Powiatu oraz mieszkańców Gminy Reszel i Legden.

Podpisanie umowy partnerskiej poprzedziła wizyta przedstawicieli Reszla w Legden w roku 2009. Tam też zapadła decyzja o nawiązaniu współpracy, a Gminy Reszel i Legden wspólnie złożyły wniosek o środki UE na sfinansowanie organizacji tego przedsięwzięcia.

Przedstawicieli Legden gościmy już od dnia 05 maja br. Dwudziestosześcioosobowa grupa przez cały tydzień zapoznaje się z walorami Gminy Reszel, powiatu kętrzyńskiego, Warmii i Mazur. Dla wielu z naszych gości to pierwsza wizyta w tym rejonie Polski, tym bardziej miło nam, że możemy być przewodnikiem w Krainie Tysiaca Jezior.

W umowie partnerskiej Gminy Reszel i Legden zapisano, iż partnerstwa miast są fundamentem porozumienia między państwami i narodami.. Dobre sąsiedztwo oraz zbliżanie się do siebie poszczególnych regionów powstaje w głowach i sercach ludzi. Podpisanie umowy partnerskiej ma stanowić punkt wyjścia dla tego procesu.

Partnerstwo zostało zawarte celem wspomagania rozwoju wspólnej pracy oraz wzajemnej wymiany doświadczeń w dziedzinie kultury, turystyki, współpracy młodzieży, sportu, pracy socjalnej, administracji.

Przypomnieć należy, że to już czwarta umowa partnerska Reszla. Podpisanie umów z miastami partnerskimi: Raabs an der Thaya (Austria) w 2002 r., Jemnice (Czechy) w 2004 oraz Jaszuny (Litwa) w 2008 r. owocuje bezpośrednimi kontaktami młodzieży szkolnej i dorosłych. Na zakończeniu uroczystości wystąpił zespół FARMA działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Reszlu.

Urząd Gminy w Reszlu

REKLAMA

opublikowano: 2010-05-11, © Organizatorzy,

5702

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

Uczestnicy i zaproszeni goście.
fot. Organizatorzy
Uczestnicy i zaproszeni goście.
Umowę podpisują Zastępcy Maria Pier-Bohne i Janusz Kozoń.
fot. Organizatorzy
Umowę podpisują Zastępcy Maria Pier-Bohne i Janusz Kozoń.
Umowę partnerska podpisują Burmistrzowie Friedhelm Kleweken i Zdzisław Szypulski.
fot. Organizatorzy
Umowę partnerska podpisują Burmistrzowie Friedhelm Kleweken i Zdzisław Szypulski.
Zespół FARMA.
fot. Organizatorzy
Zespół FARMA.
Burmistrz Legden  Feriedhelm Kleweken.
fot. Organizatorzy
Burmistrz Legden Feriedhelm Kleweken.
Burmistrz Reszla Zdzisław Szypulski.
fot. Organizatorzy
Burmistrz Reszla Zdzisław Szypulski.
Uczestnicy i zaproszeni goście.
fot. Organizatorzy
Uczestnicy i zaproszeni goście.